Reserveringsinformatie

Zodra u reservering binnen is, ontvangt u een huurovereenkomst in
tweevoud. Wij vragen u één exemplaar, voorzien van uw handtekening,
te retourneren. De reservering is pas definitief als u binnen twee weken
(veertien dagen) de huurovereenkomst onveranderd terugstuurt en
de helft van de huursom heeft voldaan. Het restant van de huursom
plus een waarborgsom dient u ter plekke (bij afvaart) te voldoen.
U kunt bij ons contant of met pin betalen. Wij accepteren ook overschrijvingen
via de bank (betaalgegevens staan op de huurovereenkomst).
De roodgekleurde data zijn helaas niet meer beschikbaar.